Interview with György Mezei

Az interjút készítette:
Interjúalany:
Released: Replika 27, 167–169.
Replika block: