Empirikus rétegződésvizsgálat és spekulatív ideológiakritika

Hozzászólás Kolosi Tamás és Nagy Endre vitájához

Reflexió Nagy Endre, Kolosi Tamás rétegződéselméletét bíráló cikkére. /Replika 1990. 1/

Megjelent: Replika '90 2, 18–23.