Mit kezdjünk Habermasszal?

Olvasmányjegyzetek

A szocializmus válságjelenségei Habermas munkásságának tükrében

Megjelent: Replika '90 2, 113–127.