Vita régiónk szociológiájának esélyeiről

A Replika 1992/1–2. számában elkezdett vita folytatása

Megjelent: Replika 9–10 (1993-04-01), 63–85. oldal.