Strukturális mobilitás, új munkásosztály és etnicitás (mint társadalmi konstrukció)

Nem tartozom sem a Kemény-tanítványok, sem pedig a Kemény-szakértők közé. Ezért ez az írás nem kíván átfogó képet adni Kemény munkásságáról, csupán három olyan témát emel ki abból, amelyek kutatásában élenjáró szerepet játszott – nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is. E három a következő: a társadalmi mobilitás, az új munkásosztály fogalma és elmélete, valamint a romakutatás, azon belül is az etnicitás társadalmi konstrukcióként való értelmezése. Az utóbbi kettő alapvetően befolyásolta az én akkori és későbbi munkásságomat, ezért ezeknek nagyobb figyelmet szentelek.

Megjelent: Replika 104, 15–22.
Replika blokk: