Idő, vágy, hatalom

Mélylélektan, társadalmi idő és időélmény mint pszichológiai egyenlőtlenség a kapitalista világrendszerben

A dolgozat célja, hogy bemutassa, hogy a kapitalista világrendszer sokdimenziós egyenlőtlenségi terében az objektív strukturális egyenlőtlenségek mellett, az objektív struktúrák szubjektivációjával olyan mélylélektani, részben tudatalatti egyenlőtlenségi dimenziók is létrejönnek, mint az időélmények különbözősége. A dolgozat a freudi mélylélektan metapszichológiájához, a tudásszociológiához és a világrendszer-elmélethez kapcsolódva arra mutat rá, hogy különböző lét-helyzetekben az egyéni cselekvők egészen kisgyermekkortól különböző időkényszereket és időélményeket szubjektivizálnak, és hogy ezek az időkényszerek és időélmények a világrendszer bizonyos helyiértékeire konzerválják a cselekvőket, így inter- és intragenerációs értelemben is a mobilitás ellen hatnak.

Megjelent: Replika 104, 121–141.
Replika blokk: