Tudás az időről

Koncepciók, élmények és kényszerek

A dolgozat célja, hogy bemutassa, hogy a Kapitalista Világrendszer sokdimenziós egyenlőtlenségi terében, az objektív strukturális egyenlőtlenségek mellett, az objektív struktúrák szubjektivációjával olyan mélylélektani, részben tudatalatti egyenlőtlenségi dimenziók is jelen vannak, mint az idő-élmények különbözősége. A dolgozat a freudi mélylélektan metapszichológiájának segítségével arra mutat rá, hogy különböző lét-helyzetekben az egyéni cselekvők egészen kisgyermekkortól különböző idő-megélési és idő-érzékelési módokat sajátítanak el, és hogy ezek a Kapitalista Világrendszer bizonyos helyiértékeire konzerválják a cselekvőket, így inter- és intragenerációs értelemben is a mobilitás ellen hatnak.

Megjelent: Replika 104, 119–141.