Információs társadalom és számítógépes folklorisztika

A tanulmány az európai néprajztudomány/folklorisztika intézményesülésekor, a 19. század végén és a 20. század első felében létrejött egyes nemzeti folklórarchívumok és gyűjtemények digitalizálási problémáit és lehetőségeit tárgyalja a folklorisztikai archiválás és a digitális bölcsészettudományok tágabb kontextusában. Elsődleges célja néhány már elkészült és elérhető, folklórszövegeket tartalmazó és feldolgozó digitális adatbázis és az azokon számítógépes eljárásokkal végzett elemzések problémaorientált és kritikus áttekintése. Az európai folklórarchívumok rövid történeti bemutatása után elsőként a folklóradatbázisok tartalmi koncepcióinak különféle tudománytörténeti okait, majd a digitális tartalomelőállítás gyakorlati, technikai és módszertani oldalát mutatja be. Ezt követően a digitalizált folklórszövegek elemzéséhez használt új digitális eszközöket és eljárásokat veszi górcső alá, végezetül néhány projekt példáján keresztül az adatbázisok és a számítógépes folklorisztika elméleti alapvetéseit összegzi.

Megjelent: Replika 104, 143–191.