Mi a magyar? Újratöltve – hetvennyolc év után

A jelen esszé, melynek műfaja tudományos próza, egy madártávlati nézőpontú történeti elemzésben vázolja föl a magyar társadalom hosszú távú átalakulásának sajátosságait. A szerző – folytatva a Norbert Elias-féle folyamatszociológia hagyományait – a középkortól a 21. századig terjedő periódusban vizsgálja a politikai klímát és a mindennapi életet meghatározó, makacsul visszatérő makroszintű intézményi struktúrák, habitusok, életstratégiák (társadalmi gyakorlatok) és reprezentációk főbb elemeit. Az esszé rámutat arra, hogy a nemesség és a parasztság túlreprezentált a magyar társadalomban, így a nemzeti identitás és a „nemzeti géniusz” általában a felvilágosult abszolutista uralkodók vagy a zömmel idegen eredetű városi középosztályok modernizációs törekvéseivel szemben fogalmazódik meg.

Megjelent: Replika 105, 209–227.
Replika blokk: