A választókörzet mint „hűbérbirtok”

Az 1956 és 1964 közötti választási eredmények kvantitatív elemzése Jannina megyében

Megjelent: Replika 15–16, 123–136.