Még egyszer az etnikai besorolás „objektivitásáról”

Válasz Kertesi Gábor bírálatára. A vita előzménye: Ladányi János-Szelényi Iván: Ki a cigány? = Kritika 1997. 12.; Havas Gábor-Kemény István-Kertesi Gábor: A relatív cigány a klasszifikációs küzdőtéren = Kritika 1998. március; Ladány János-Szelényi Iván; A

Megjelent: Replika 30, 179–181.
Replika blokk: