Írásbeliség és fejlődés

Megjelent: Replika 30, 195–210.