Stílus és karakter

Futballhabituológiai traktátus

Megjelent: Replika 36, 125–144.