Dennett az elméről és az evolúcióról

Szerkesztő:
Forrai Gábor
Megjelent: Replika 36, 25–82.