Evolúciós gondolkodás a társadalomtudományokban

Megjelent: Replika 40, 98–185.