A tudomány a „szociális-élet-világban”

A tudományfilozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista szemléletmódjainak összevetése

Megjelent: Replika 41–42, 125–138.