Értelem szövedéke, hangok

Feminista és posztmodern olvasatok az amerikai „új zenetudomány”-ban

A New Musicology („új zenetudomány”) az erősen specializált amerikai zenetudománynak az az irányzata, mely beengedte magába a posztmodern különféle áramalatait, és megpróbált közvetlenül beszédbe elegyedni a társtudományokkal és az általános társadalomelmélettel. A címkéje alá besorolt, inkább laza társulást, mint valódi iskolát alkotó szerzők a feminizmus, a diskurzuselmélet, a narratológia, a dekonstrukció, a tudás-archeológia és a popkultúra-kutatás különféle formáit próbálják ötvözni a zeneelemzés hagyományos eszközeivel. A tanulmány a kilencvenes évek elején született, mára közismertté vált irányzat történetét és főbb kutatási programjait mutatja be.

Megjelent: Replika 49–50 (2005-09-01), 121–140. oldal.
Replika blokk: