Fogyasztói társadalom

Szerkesztő:
Simányi Léna

A blokk célja, hogy segítséget nyújtson a fogyasztói társadalom és kultúra fogalmak valamint a témában folyó vitákban való eligazodáshoz. A bevezető a fogyasztás, a társadalom, a kultúra és a hatalom közötti viszonyokról szóló főbb elméleteket mutatja be. A blokk szerzői eltérő módon rendszerezik és értelmezik a fogyasztói társadalom illetve kultúra fogalmakat, valamint javaslatot tesznek a téma tárgyalásának új, megfelelőbb elméleti keretére. Slater szerint a modernitás az a keret, amelyen belül a fogyasztói kultúra és az arról szóló viták értelmezhetők; írása azokat a modern jellemzőket tekinti át, amelyek alapján a fogyasztói kultúrát beazonosították, illetve megítélték. Fine és Leopold a fogyasztói társadalom kifejezés tartalmi változásait követi végig, és azt állítja, hogy az általános fogyasztás-fogalom helyett megfelelőbb keret az egyes árukat elkülönítő „ellátási rendszer” megközelítés. Bauman a fogyasztói társadalom megkülönböztető jegyeit az identitás illetve a társadalmi integrációt biztosító logika megváltozásán keresztül vizsgálja. Végül Miller cikke megkérdőjelezi a fogyasztói társadalom és kultúra elméletek fő előfeltevéseit, és egy olyan új szemléletet javasol, melyben a fogyasztás az önmeghatározás és a felelős hatalomgyakorlás eszközévé lép elő.

Megjelent: Replika 51–52, 163–256.
Replika blokk: