A lényegen innen és túl

A pozitivizmus-vita dilemmái

Megjelent: Replika 60 (2007-12-01), 129–144. oldal.