Szubjektumok alkotta tárgyak – tárgyak által konstruált szubjektumok

Interakció, kölcsönhatás, egymásra utaltság: az „új” anyagikultúra-kutatásról

Megjelent: Replika 63 (2008-11-01), 29–60. oldal.