Az ismeret: konstrukció

Előadás a berni Kunstmuseumban 1988. október 23-án

Megjelent: Replika 66, 17–31.
Fordította:
Éber Márk Áron