Az ember mint a hallgatás tárgya a luhmanni elméletben

Megjelent: Replika 66, 93–100.