Egy autopoietikus művészetszociológia

Megjelent: Replika 66, 101–109.