Niklas Luhmann társadalomelmélete és a politikai gyakorlat

Megjelent: Replika 66 (2009-05-01), 111–123. oldal.