Niklas Luhmann társadalomelmélete és a politikai gyakorlat

Megjelent: Replika 66, 111–123.