Egy aszkéta a szerelemről

Niklas Luhmann szerelemtörténetéről és az életmű keletkezésének körülményiről

Megjelent: Replika 66, 125–138.