Átfedő kontextusok társadalmi tere

Harrison White relacionális szociológiája

Szerkesztő:
Megjelent: Replika 75 (2011-04-01), 33–165. oldal.