Átfedő kontextusok társadalmi tere

Harrison White relacionális szociológiája

Szerkesztő:
Varga V. Attila, Sik Domonkos
Megjelent: Replika 75, 33–165.