Az én médiatechnológiái

A test mint médium a kortárs kultúrában

Megjelent: Replika 76, 103–121.
Replika blokk: