A hármak műve

A némafi lmtől a hangosfilmig

Megjelent: Replika 77 (2011-12-01), 113–123. oldal.
Fordította: