Gondolatok Bodor Péter A fejlődéslélektan és a fejlődés teleologikus fogalma című tanulmányához

Megjelent: Replika 78 (2012-03-01), 153–158. oldal.