Individuumszociológiák

Szerkesztő:
Szépe András, Takács Erzsébet
Megjelent: Replika 79, 5–157.