A gonosz szociológiája felé

Megjelent: Replika 79, 127–157.