Munkáshős – munkásfilm – munkásantropológia

Megjelent: Replika 80 (2012-09-01), 91–102. oldal.