Előszó a Replika Giddens-blokkjához

Megjelent: Replika 82 (2013-03-01), 7–9. oldal.