A társadalmi rétegződés és komponensei egy magyar nagyvárosi régióban

Megjelent: Replika 92–93, 95–117.
Replika blokk: