Big Data és szociológia

Szerkesztő:
Dessewffy Tibor, Láng László
Megjelent: Replika 92–93, 155–156.