Replikázás a négydimenziós rétegződésmodell kapcsán

A Kabai Imre és munkatársai által kidolgozott négydimenziós társadalmistruktúra-modellt megvitató anyagok válogatása.

Megjelent: Replika 96–97 (2016-06-01), 171–203. oldal.