A szabadság dogmatizmusa és a dogmatizmus szabadsága

Különbségtételek rendszere a mainstream-free jazz dichotómiában

Tanulmányomban a 2014 őszén indult szociológiai jazzkutatás egyik leginkább releváns problémakörének értelmezésére vállalkozom: a free és mainstream jazz ellentét szerepének átfogó elemzésére a budapesti jazzszcéna rétegződésében. A tanulmány során a jazzszíntér szimbolikus és gazdasági rétegződését erőteljesen meghatározó különbségtétel-rendszer különböző zenei identitásokkal, esztétikai elvekkel, társadalmi beágyazódással és megélhetési stratégiákkal összefüggő jelentéstartalmait vizsgálom. A mainstream-free különbségtételt olyan rendszerszintű alapoppozíciónak értelmezem a budapesti jazz szcénában, mely adekvátabban képes megragadni a presztízs és státusz konstrukcióját, valamint a pozíciószerzések dinamizmusát, mint a bourdieu-i mezőelméletben alapvető autonómia és heteronómia ideáltípusainak ellentéte. A dolgozat elméleti újítása a szimultán esztétikai hierarchizálódás fogalmának bevezetése, mely a mezőelmélet kölcsönösen kizáró (szimbolikus és piaci) felszentelési elveit igyekszik differenciálni a mélyinterjúk elemzésére (2014 ősze és 2016 tavasza között készített 25 interjú) és résztvevő megfigyelések tapasztalataira támaszkodva.

Megjelent: Replika 101–102, 169–196.
Replika blokk: