Szorításban

A tőke-munka viszony a NER-ben, avagy kizsákmányolás a magyarországi újkapitalizmus autoriter korszakában

A tanulmány a tőke-munka viszony alakulását vizsgálja a Nemzeti Együttműködés rendszerének keretein belül.  Elemzi az eme viszonyból fakadó kizsákmányolás kvantitatív jellemzőit és azok változását. Bemutatja, hogy a tőke érdekei hogyan kerekednek a dolgozók érdekei fölé a törvényhozásban, az országos és helyi érdekegyeztetés intézményrendszerének kialakításakor és változtatásakor, valamint az állami redisztribúció során. A burzsoázia és a dolgozók állapotának, érdekérvényesítési metódusainak alakulásával külön fejezetek is foglalkoznak. Ezek lényege, hogy míg a burzsoázia közös érdekeinek képviseletére képes megszervezni önmagát, és képes ezen érdekeit az államon keresztül, annak álruhájába öltözve képviselni, a dolgozók atomizáltak, nem tudják felismerni és artikulálni közös érdekeiket. Mentális állapotuk a vizsgált időszak alatt határozottan romlik. Végül a tanulmány összefoglaló, elméleti fejezetében megállapítást nyer, hogy a dolgozók kizsákmányolása a NER-ben, vagyis a magyarországi újkapitalizmus autoriter korszakában jóval erősebb, mint korábban bármikor. Annak ellenére is, hogy az uralkodó politikai elitnek sikerül megzaboláznia a burzsoáziát. És/de paradox módon éppen utóbbi érdekében: akár az egyéni tőkés érdekekkel szemben is képes érvényesíteni 
az össztőkés érdekeket.

Megjelent: Replika 128, 191–217.
Replika blokk: