A társadalmi tagolódás sémájának újragondolása. A tagolódás rendszereken átívelő trendjei

Az Andorka-séma nyomdokain

Megjelent: Replika 121–122, 251–275.