Egy szociológiai beszédmód hegemóniája

Kultúra és kapitalizmus. Fordulat (30), 2022/1. 315. o.

A recenzió a Fordulat folyóirat harmincadik, „Kultúra és kapitalizmus” című számát vizsgálja. A bírálat méltatja a kiadvány szövegeit, majd a bevezető írás és a programadó tanulmány elemzésével rámutat a folyóiratszám céljai és javasolt módszertana közötti feszültségre. A kritika bemutatja, hogy bár a Fordulat harmincadik száma ennél többre vállalkozik, programjában a kulturális termelés politikai gazdaságtanának szempontrendszere kiszorítja azokat a kritikai diskurzusokat, melyeknek a termelt kultúra sajátosságairól lenne mondanivalójuk.

Megjelent: Replika 125, 170–180.
Replika blokk: