Mi az, ami van?

A gyakorlat, a megerősítés és a kritika mint a bizonytalanság társadalmi kezelésének modalitásai

A gyakran a pragmatikus szociológia fogalmával jelölt mai irányzatok körülbelül húsz évvel ezelőtt indultak Franciaországban – legalábbis részben – az 1960-as 70-es években divatos strukturalista ihletésű szociológiával szembeni reakcióként. Az ilyen típusú munkákkal szemben – amelyek azt a feladatot tűzték ki célul, hogy feltárják a társadalmi cselekvők viselkedéseit szerintük meghatározó rejtett struktúrákat – egyebek közt azok a vádak fogalmazódtak meg, hogy alulbecsülték a bizonytalanság mértékét társas helyzetekben, amelyekkel a cselekvők szembesülnek, és ezáltal túlzottan leegyszerűsítették a cselekvés problémáját. Luc Boltanski a bizonytalanság problémáját elméleti kerete középpontjába helyezve a kritika gyakorlásáról korábban kidolgozott elméletét közel két évtized reflexiójával bővíti ki és vet fel olyan kérdéseket, amelyek az elméletében korábban csak implicit formában – vagy még úgy sem – voltak jelen.

Megjelent: Replika 62, 57–85.
Fordította:
Kovács Zsolt