Az emlékezés politikája

Szerkesztő:
Feischmidt Margit
Megjelent: Replika 37, 17–88.