A pszichoanalízis mint kutatási módszer

(Kísérlet Erich Fromm koncepciójából kiindulva)

Megjelent: Replika 94 (2015-10-20), 131–143. oldal.
Fordította: