Valami történik

Szempontok a romániai magyar elit tagolódásának értelmezéséhez

A tanulmányt a Replika vitaanyagnak szánta. A romániai reflexiókat Rostás Zoltán 150 példányban kinyomtott Interdialóg Füzetek I. c., informálisan terjesztett füzetben adta közre. Magyar hozzászólás a tanulmányra nem érkezett

Megjelent: Replika 11–12, 52–69.
Replika blokk: