Új irányok a bizalomkutatásban: elmélet és mérés

Szerkesztő:
Grünhut Zoltán
Megjelent: Replika 113, 5–60.