Egy anyagias lány Kékszakállú várában

Susan McClary, a feminista zenetudomány prominens képviselője ebben a tanulmányban meséli el, hogyan jutott el a „hagyományos” zenetudományi vizsgálódásoktól a formális elemzés, a zenetörténet és a diskurzuselmélet sajátos keverékéhez, mely munkáit jellemzi. A zenetudomány uralkodó eszméinek átfogó kritikája mellett ismerteti a feminizmus zenei alkalmazásának előtörténetét, felvázolja egy lehetséges feminista zenetudomány öt legfontosabb problémáját és jelzi azokat a főbb társadalomfilozófiai munkákat, melyekre saját elemzéseiben támaszkodott. Az írás McClary programadó kötetének (Feminine Endings, 1991) bevezető fejezete.

Megjelent: Replika 49–50 (2005-09-01), 141–168. oldal.
Replika blokk:
Fordította: