Fejlődéslélektan, teleológia, szocializáció

Szerkesztő:
Megjelent: Replika 78 (2012-03-01), 121–166. oldal.