A könyvnyomtatás és a nyilvánosság szerepe a modern társadalom kialakulásában

Megjelent: Replika 95, 13–30.