Az elektronikus és a digitális médiumok a világtársadalomban

A tömegmédia és a nyilvánosság szerepe a társadalmi kommunikációban

Megjelent: Replika 95 (2015-12-10), 131–152. oldal.