Összezárunk, tehát vagyunk

A feltételes társadalmi kizárás és beengedés rendi szerveződései a kapitalista osztálytársadalmakban és az informalitás

A hozzászólás a kapitalista osztálytársadalmakban is jelen lévő rendi szerveződések társadalmi zármechanizmusának felidézésével kíván hozzájárulni az informalitás vizsgálatához és kritikájához. Max Weber, Frank Parkin és Böröcz József elemzései nyomán amellett érvel, hogy az informalitás szociológiáját érdemes lenne kiegészíteni a feltételes társadalmi zármechanizmusok vizsgálatával. Fő érve, hogy nem az informalitás okozza a kiválóságalapú szelekciós struktúrák torzulását, hanem az illegitim, illetve illegális előnyszerzés, illetve kizárás. A probléma forrása nem az informalitás, hanem annak illegális, illetve illegitim felhasználása. Sem az érdemelvű, sem a bizonyítványközpontú szelekció nem vezetne a probléma megnyugtató megoldásához, önmagukban ezek ugyanis a társadalmi egyenlőtlenségek és az osztályszerkezet újratermelését erősítik. A hozzászólás az informális tőke helyett  

Megjelent: Replika 115–116, 119–129.
Replika blokk: